Het nieuwe erfrecht in een notendop

De wet van 31 juli 2017 heeft het Burgerlijk Wetboek gewijzigd wat de erfenissen en de giften betreft. Deze ingrijpende hervorming binnen het familierecht – waarbij getracht werd
ons erfrecht te moderniseren en nauwer te laten aansluiten bij wat in de samenleving leeft – treedt in werking op 1 september 2018. Hierna enkele nieuwigheden in hoofdzaak, zon-
der echter in te gaan op alle nuances.

Lees verder op de website van DAS